Ogłoszenie nr 615575-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: „Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych Gminy Kolno a będących w użytkowaniu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie (tankowanie wg potrzeb bezpośrednio do zbiorników pojazdów)” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie i załączniki dostępne na BIP Zespołu Obslugi Placówek Oświatowych w Kolnie TUTAJ