b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_budzet2017.jpg

Jako jedna z pierwszych w powiecie kolneńskim w trakcie XXXII sesji Rada Gminy Kolno uchwaliła budżet Gminy Kolno na 2018 rok.   - Kluczem do opracowania budżetu były te wydatki inwestycyjne , których dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych – mówił Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.

Zanim radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 rok pani Halina Boryszewska, skarbnik gminy przedstawiła m.in. pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie tej uchwały. Już po przegłosowaniu uchwały budżetowej wójt Józef Wiśniewski podkreślał najistotniejsze kwestie związane z finansami Gminy.

- Nasze działanie jest planowe, przez trzy lata tak prowadziliśmy gospodarkę finansową gminy, by być przygotowanym  na rok 2018, na rozdania i nabory, które dla nas są tak istotne – mówił wójt Józef Wiśniewski. – Dlatego w budżecie na 2018 r. mamy ujęte tak ważne przedsięwzięcia jak choćby rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole, gdzie chcemy pozyskać środki, czy jak już realizowany projekt dotyczący gospodarki wodno – kanalizacyjnej gdzie dzięki dofinansowaniu  wybudujemy 10 kilometrów sieci wodociągowej , ponad osiemdziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków i zmodernizujemy stację uzdatniana wody w Kumelsku, czy budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , jakże ważnego dla prowadzenia gospodarki odpadami w naszej gminie.

Wójt podkreślał jak ważnym elementem jest  fundusz sołecki, na realizację którego w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę ponad 561 tys. zł

-  Jestem bardzo dumny z tego, że ta Rada uchwaliła fundusz sołecki, ponieważ widzę,  że w ciągu tych trzech lat w każdej miejscowości coś zrobiliśmy, zostały zaspokojone te najbardziej podstawowe, priorytetowe potrzeby mieszkańców – podkreślał wójt. -  W przyszłym roku również będziemy realizować  zadania w ramach funduszu od utwardzania poboczy poprzez żwirowanie dróg czy ratowanie budynków gminnych od degradacji w oparciu o nasz potencjał ludzi i sprzętowy  jaki zbudowaliśmy w ostatnich latach.

Ponadto w budżecie na 2018 r. zaplanowano m.in. dotacje dla Powiatu Kolneńskiego na zadania inwestycyjne: budowa drogi powiatowej Brzozowo – Brzózki i utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej we wsi Wścieklice.  To będą kolejne inwestycje zrealizowane dzięki porozumieniu władz obu samorządów. Za tą dobrą współpracę dziękował wójtowi i radnym obecny na sesji Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński oraz Robert Nadara, wicestarosta kolneński .  

W przyszłym roku wykonane zostaną kolejne etapy dociepleń budynków szkól w Czerwonem, Borkowie i Zabielu.  

 W trakcie sesji, która dobyła się 20 grudnia w Czerwonem radni podjęli również uchwały:

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 – 2025

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kolno na lata 2018 – 2025

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2018 rok

- w sprawie uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady na 2018 r.

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023

W trakcie sesji podziękowania za dotychczasową współpracę wręczył wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu, Marcinowi Sekścińskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Kolno i panu Stanisławowi Wiszowatemu, staroście kolneńskiemu Andrzej Szymański,  prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Ważnym elementem wczorajszego spotkania  była część związana ze zbliżającymi się świętami. Do wspólnej modlitwy zaprosił zgromadzonych  ks. Kanonik Wojciech Stefaniak, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Życzenia wszystkim zgromadzonym oraz mieszkańcom Gminy Kolno złożyli również Starosta i Wicestarosta Kolneński, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz wójt Józef Wiśniewski i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.