b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_wieza.jpg

"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023" został właśnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego, co oznacza, że na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ubiegać się o zwiększone dofinansowanie

na realizację zapisanych w nim zadań rewitalizacyjnych, które dotyczą trzech miejscowości: Borkowa, Kozła i Wincenty. Pierwszy wniosek o dofinansowanie tego typu działań już został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Projekt pt. pt. "Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej" zakłada m.in. długo wyczekiwany przez mieszkańców remont remizy w Wincencie. Więcej informacji TUTAJ

na zdjęciu budynek remizy w Wincencie