b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_sesja31.jpg

09 lutego  w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r. – referowana przez inspektora Krzysztofa Murawskiego z Urzędu Gminy Kolno

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2025 – przedstawiana przez panią Halinę Boryszewską , skarbnika Gminy Kolno 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. - przedstawiana przez panią  Halinę Boryszewską, skarbnika Gminy Kolno

- w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone - referowana przez kierownika Andrzeja Jarzyło z Urzędu Gminy Kolno

- w sprawie  przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł – referowana przez kierownika Andrzeja Jarzyło z Urzędu Gminy Kolno

- w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kolno – przedstawiana przez Adma Masłowskiego, Sekretarza Gminy Kolno

- w sprawie kierunku rozwoju gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  - przedstawiana przez Adma Masłowskiego, Sekretarza Gminy Kolno

Przed głosowaniem nad projektami uchwał radni wysłuchali informacji o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami , który mówił m.in. o pozyskaniu dotacji na PSZOK, o wniosku na  dotacje na działania rewitalizacyjne  w Wincencie polegające m.in. na remoncie dawnej remizy OSP czy o spotkaniu w Szczuczynie dotyczącym pozyskiwania funduszy szwajcarskich na inwestycje w obszarze odnawialnych  źródeł energii.