b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_nr_1_1.jpg

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w skrócie KGPP to organizacja charytatywna powstała na terenie Kolna w 2012 roku. Od 2013 roku należymy do jednostek współpracujących z Systemem Ratownictwa Medycznego. KGPP na dzień dzisiejszy liczy 48 członków w tym: Lekarz Ratownictwa Medycznego, Ratownicy Medyczni, Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz młodzież po przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Od początku istnienia KGPP wewnętrznie przeszkoliło ponad 250 uczestników będących członkami grupy oraz ponad 4 tysiące osób zainteresowanych. Na dzień dzisiejszy funkcję prezesa stowarzyszenia obejmuje Monika Szymańska. Nasze stowarzyszenie stacjonuje przy Parafii pw. św. Anny w Kolnie, gdzie realizujemy wewnętrze spotkania i szkolenia.

 

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania KGPP jest rozwój. Obecnie zmieniamy wewnętrze struktury organizacyjne. Rozszerzamy zakres podejmowanych działań poprzez podejmowanie współpracy z innymi grupami ratowniczymi w Białymstoku, Piszu, Ostrołęce oraz Ostrowi Mazowieckiej. Od lipca 2018 roku Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy występowała będzie pod nową nazwą Grupa Ratownicza KGPP.  

do naszych zadań należą:

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 • Zabezpieczenia medyczne zgromadzeń: zawodów sportowych, koncertów, imprez charytatywnych, kulturowych, edukacyjno- szkoleniowych, okolicznościowych, pielgrzymek, uroczystości religijnych.
 • Organizacja zawodów, pokazów oraz konkursów w zakresie pierwszej pomocy.
 • Grupa poszukiwawcza.
 • Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
 • Promocja wolontariatu.
 • Promocja kultury fizycznej i sportu.
 • Promocja działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 • Kształtowanie dyscypliny i umiejętności pracy grupowej.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych oraz tradycji narodowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy od ponad pięciu lat prężnie wspieramy lokalne instytucje, organizacje pozarządowe oraz szkoły. Do najczęściej realizowanych przez KGPP przedsięwzięć należą:

 • cykliczne szkolenia wewnętrzne realizowane co najmniej raz w tygodniu dla członków naszej grupy,
 • szkolenia dla uczniów i kadry pedagogicznej w szkołach na terenie całego Powiatu Kolneńskiego,
 • szkolenia w zakładach pracy,
 • szkolenia dla seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • szkolenia dla osób niepełnosprawnych - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • zabezpieczenia imprez miejskich, gminnych i powiatowych.

Dodatkowo realizujemy własne przedsięwzięcia: Międzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy- w tym roku III Edycja, oraz Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy - II Edycja. W ubiegłych latach w realizacji zawodów wspierali nas: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kolno, Urząd Gminy Kolno, Starostwo Powiatowe w Kolnie, oraz firmy prywatne, szkoły i organizacje pozarządowe.

Nasze działania podejmujemy we współpracy z:

Władzami Miejskimi,

Władzami Powiatowymi,

Władzami Gminnymi,

Komendą Powiatową Policji w Kolnie,

Państwową Strażą Pożarną,

Miejscowymi jednostkami OSP,

Firmą Ratowniczą RobMed,

Firmą Ratowniczą Kursy Mazury,

Grupą Ratowniczą Medival Białystok,

Polską Ligą Wraków,

Stowarzyszeniem "Razem dla zdrowia",

Klubem sportowym Orzeł Kolno.

Pomagamy, ale my również potrzebujemy pomocy! Posiadamy profesjonalny sprzęt ratowniczy, który wykorzystujemy do realizacji przedsięwzięć. Niestety ze względu na podejmowanie wielu działań w formie wolontariatu, nie jesteśmy w stanie zakupić niezbędnego do realizacji naszych celów WOZU RATOWNICZEGO-KARETKI. Dlatego, też zwracamy się z prośbą do społeczności lokalnej o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkich zainteresowanych darczyńców prosimy o kontakt.

Kontakt: 798064670

Serdecznie dziękujemy za zaufanie.