b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_1532.jpg

Umowę na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku podpisał dziś wójt Józef Bogdan Wiśniewski. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „Palwod”  z Gołdapi. – Ta inwestycja to kolejny element unijnego projektu, który realizujemy w naszej gminie – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –  W trakcie jest rozbudowa sieci wodociągowej o nowych 10 kilometrów, a przed nami jeszcze budowa ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W ramach inwestycji przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku prowadzone będą prace w zakresie: budowy  nadziemnego stalowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, budowy przyłączy międzyobiektowych, budowy komory zasuw z kręgów betonowych, dostosowania sterowania  stacji uzdatniania wody uwzględniając stare obiekty, budowy linii sterowniczej. Zrealizowanie tego zadania zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy. Termin zakończenia prac ustalono na 31 sierpnia 2018 r.

Rozbudowa SUW w Kumelsku realizowana będzie w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno”. Na realizację tego projektu Gmina Kolno otrzymała blisko 2 mln zł unijnego dofinansowania.

tabliczkawoda

IMG 1535