"Gazeta Współczesna" o albumie wydanym przez Fundację Kraina Mlekiem Płynąca TUTAJ