b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_konkurspogranicze.jpg

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy uczniów szkół gminnych do udziału w konkursie wiedzy historycznej "Gmina Kolno - historia pogranicza" . Konkurs odbędzie się pod Patronatem Wójta Gminy Kolno.

 

REGULAMIN

§ 1
Organizatorami Konkursu są:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,
Szkoła Podstawowa w Lachowie

§2
1. Celem Konkursu jest zdobycie wiedzy o Małej Ojczyźnie Gminie Kolno w roku Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

§3
1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje ogólnie powszechną wiedzę o historii pogranicza na terenie Gminy Kolno oraz opartą o źródła:
- www.gminakolno.pl (zakładka: O Gminie – historia).
- Zeszyty Kolneńskie nr 2, Ewa Marczak, Średniowieczne osady wśród łąk nad Wincentą.
- Zeszyty Kolneńskie nr 4, Ewa Marczak-Łukaszewicz, Nowe odkrycia archeologiczne w Truszkach Zalesiu. M. Filipkowski, Legendą owiane majówki nad rzeczką graniczną.
- Zeszyty Kolneńskie nr 8, T. Butler, Obóz jeńców radzieckich – Dłutowo 1941 – 1944.
- Gazeta Gminna nr 1(57)/2013 Bitwa pod Wincentą z 1863 r.
- folder o ścieżce edukacyjno – rowerowej „Wyrusz z nami w Puszczę”
- https://tokolno.wordpress.com/
- mapy (historyczne, geograficzne).
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) szkolnego (przeprowadzonego i zorganizowanego w szkołach macierzystych przez nauczycieli),
b) gminnego (przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Lachowie w oparciu o test opracowany przez Komisję).
3. Do etapu gminnego szkoły mogą zgłosić do 3 uczniów.

§4
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zainteresowani uczniowie:
a) Klas VI – VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum

§5
1. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców kieruje Komisja w składzie: Pan Stanisław Szymańczyk – dyrektor ZOPO w Kolnie, Pan Jacek Bagiński – nauczyciel historii w SP Czerwonem, Jadwiga Filipkowska – dyrektor SP Lachowo. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania związane z organizacją konkursu udziela Jacek Bagiński – tel. 662 078 152
2. Komisja po sprawdzeniu wyników testu konkursowego, dokonuje wyłonienia zwycięzców: I, II i III miejsce.
§6
1. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w maju 2018, w miejscowości Filipki Małe.

§7
1. Terminy konkursu:

03.2018 r. – ogłoszenie konkursu,
do 30.04.2018 r. – pisemne zgłoszenie uczestników ze szkół (po eliminacjach szkolnych maksymalnie 3 uczniów) do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18 – 500 Kolno. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, nauczyciela przygotowującego oraz podpis i pieczęć dyrektora.
10.05.2018 r. – gminny test wiedzy dla uczniów przeprowadzony w SP Lachowo, godz. 10.00, dojazd własny)
05.2018 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
§8
Finansowanie Konkursu – Gmina Kolno.