b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_szkoelniegops.jpg

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze zorganizował  w dniu 16 marca 2018 r. warsztaty pt. „Praca z trudnym klientem z elementami samoobrony”. Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i pracy”, która skierowana jest głównie do pracowników socjalnych, kuratorów i innych  pracowników mogących się zetknąć z zagrożeniami agresji ze strony klientów.

 W warsztatach wzięli udział członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Gminy Kolno i sąsiednich gmin. Zainteresowanie było tak duże, żeby pomieścić chętnych warsztaty odbyły się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Szkolenie przeprowadził specjalny zespół funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, tj. 2 psychologów oraz 2 funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW). Celem warsztatów było poszerzanie wiedzy uczestników dotyczącej mechanizmów i zasad skutecznej komunikacji w odniesieniu do tzw. „trudnego klienta”, kształtowanie umiejętności identyfikowania czynników zakłócających w procesie komunikowania się, zapoznanie się z zasadami efektywnego komunikowania się oraz zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa własnego i innych osób, podstawowe sposoby reagowania i obrony.

Warsztaty składały się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Na zajęciach praktycznych przedstawiono metody bezpiecznego organizowania miejsca pracy. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej zaprezentowali proste techniki uzyskiwania przewagi nad agresorem i sposoby bezpiecznego wyjścia z takich sytuacji. W  części teoretycznej zostali zapoznani ze sposobami prowadzenia rozmów oraz negocjacji z trudnymi klientami w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy warsztatów przyznali, że w pracy często zdarzają im się sytuacje mogące zagrażać ich zdrowiu bądź życiu. Wśród najczęstszych zagrożeń wymieniali agresywne zachowania ze strony klientów, uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych, a nierzadko także różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne. Uczestnicy zwracali  uwagę, iż podczas pracy z trudnymi klientami, starają się ich uspokajać, załagadzać sytuacje konfliktowe oraz uświadamiać im konsekwencje ich zachowań. Przyznają jednak, że w sytuacjach potencjalnego zagrożenia własnego zdrowia czy nawet życia nie łatwo jest zachować spokój. Zapytani o to, czego oczekują od szkolących zgodnie odpowiedzieli, że przede wszystkim zależy im na poznaniu wybranych technik samoobrony, ale także sposobów panowania nad stresem w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Mają nadzieję, że udział w takich warsztatach przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie składa serdeczne podziękowania dyrektorowi oraz pracownikom Zakładu Karnego w Czerwonym Borze za profesjonalnie przeprowadzone warsztaty oraz owocną współpracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca ZI

Agnieszka Magda Bałdyga

źródło zdjęcia pierwszego od lewej: http://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czerwony-bor , pozostale arch. GOPS w Kolnie