b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_czekajnowo.jpg

„Remont świetlicy wiejskiej” w Janowie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego zdobył uznanie w oczach jury pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W województwie podlaskim inicjatywa z Janowa zdobyła pierwsze miejsce i znalazła się w gronie laureatów etapu ogólnopolskiego. Dyplom i czek na 1 000,00 trafił do sołectwa w Janowie.

 

Wyróżnienie odebrali z rąk Józefa Bogdana Wiśniewskiego pan Jerzy Samul, sołtys Janowa wraz z członkami Rady Sołeckiej.

–  Gratuluję mieszkańcom Janowa  - mówi wójt Józef Wiśniewski. – Znaleźliśmy się w gronie realizatorów 15 najlepszych krajowych inicjatyw z funduszu sołeckiego, to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego w naszej gminie było bardzo dobrą decyzją.

Ogólnopolski konkurs zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami województw. Patronat  medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Sołecka. W pierwszym etapie konkursu eksperci oceniali pod względem formalnym i merytorycznym ponad 100 zgłoszonych inicjatyw. Do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowano tylko 15 z nich, w tym inicjatywę z Janowa – uznaną za zwycięską w województwie podlaskim.

Podsumowanie konkursu odbyło się 9 marca w trakcie naukowej konferencji z okazji Dnia Sołtysa pn.: „Niepodległa i inspirująca wieś polska…”, która odbyła się w Ruścu w gminie Nadarzyn.