Zakładanie i prowadzenie, zawieszanie i wznawianie, zamykanie i wykreślanie działalności gospodarczej wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja działa od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis do Ewidencji lub wszelkie zmiany we wpisie odbywają się na wniosek przedsiębiorcy. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna! Szczegółowe informacje oraz stosowne wnioski i instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej CEIDG TUTAJ

W Urzędzie Gminy Kolno sprawami związanymi m.in. z działalnością gospodarczą zajmuje się Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 

inspektor Krzysztof Murawski, pok. nr 216, tel. 86 278 91 35