b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_nprcz-2584.jpg

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia  § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 52/2018 z dnia  11.04.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty  a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali:

 

- Szkoła Podstawowa w Lachowie w wysokości 12 000,00zł (słownie  dwanaście tysięcy zł),

- Szkoła Podstawowa w Wykowie w wysokości – 2 480,00zł (słownie  dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł),

Informację sporządził:

Stanisław Szymańczyk

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Kolno, dnia 12.04.2018r.