b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_2115.jpg

Od 1 listopada 2017 roku realizowany jest projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”, w którym udział bierze 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji bierze udział 10 kobiet i 5 mężczyzn. Dotychczas uczestnicy brali udział w m.in. warsztatach aktywizacyjnych (w skład których wchodziły warsztaty: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych), doradztwie zawodowym i kreowaniu postaw przedsiębiorczych oraz otrzymali wsparcie psychologiczne.

W marcu 2018 r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Pięciu mężczyzn bierze udział w kursie Spawacza metodami MAG i TIG. Z kolei 10 kobiet uczestniczy w szkoleniu „Mobilny Specjalista”, w ramach którego odbywają się następujące kursy:

  • Obsługa klienta i techniki sprzedaży
  • Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
  • Stylizacja paznokci
  • Wizaż
  • Kurs prawa jazdy kategorii B.

Ponadto przez cały czas trwania projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych świadczona jest praca socjalna przez pracowników socjalnych Ośrodka.

W ramach działań o charakterze środowiskowym zatrudniono 5 opiekunów, którzy prowadzą zajęcia animacyjne: wokalne, muzyczne, sportowe i animacyjne z elementami nauki języka angielskiego.

W okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. planowane są 3-miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Na realizację projektu gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 299 921, 43 zł. Wkład własny stanowi kwota 52 927,32 zł, z czego 46 200,00 zł zostanie przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych uczestnikom projektu.

Projekt potrwa do 31 sierpnia 2018 r. Udział w nim jest bezpłatny.

zdjęcia z kursu kat. B pochodzą z archiwum OSK "Plus"