b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_2378.jpg

Umowa na realizację zadania pt. „Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem” podpisana. Wykonawcą tej inwestycji jest  Robert Wołosiewicz prowadzący działalność  pod nazwą DSE- Produkcja Handel Usługi z siedzibą w Choroszczy. – Jestem zadowolony z podpisania umowy, bo dłuższy czas szukaliśmy wykonawcy tej inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców Czerwonego – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

 

Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, tak, by wody deszczowe z pasa drogowego drogi gminnej i przyległych terenów zabudowy zagrodowej trafiały do rowu.

Zgodnie z zapisami z operatu wodno – prawnego dla tej inwestycji: „otwór kanału będzie zabezpieczony kratą zabezpieczającą, uniemożliwiającą dostęp do wnętrza kanału niepowołanym osobom oraz zatrzymywanie większych zanieczyszczeń stałych. Wylot i wlot zostanie ustawiony w sposób, który nie będzie powodował zakłóceń przepływu wody  w rowie. Skarpy oraz dno rowu na całej jego długości należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obudowy z betonowych elementów prefabrykowanych.”

Zgodnie z umową budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem w określonym zakresie ma zostać ukończona do  24 sierpnia br.

IMG 2375