b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_kultura.jpg

           Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki. Projekt zrealizujemy w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami KaFCuki i „Integracja”. Adresaci projektu to dzieci i młodzież z terenu gminy Kolno. Dotację w kwocie 12 800 zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięcia pn. „Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków.”

 

           Celem realizowanego projektu jest upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne. W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy spotkania autorskie z twórcą literatury historyczno-przygodowej, głośne czytanie  w szkołach z udziałem samorządowców,  członków stowarzyszeń, dziadków  i rodziców. Planujemy  zorganizować grę terenową, warsztaty literackie, historyczne, plastyczne oraz konkursy. Zorganizujemy podróż w przeszłość szlakiem zamków i zabytków Warmii, Kujaw i Pomorza. Działania projektowe przyczynią się do rozbudzenia potrzeb literackich, wyrobienia nawyku czytania, a tym samym wzrostu poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podejmowane działania przyczynią się do skupienia wokół biblioteki zbiorowości ludzi czytających. Biblioteka dzięki współpracy z dwoma stowarzyszeniami stanie się miejscem, które zaktywizuje społeczność lokalną. Wspólna realizacja projektu wzmocni jej kulturotwórczą rolę. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności właściwego zachowania się i korzystania z miejsc użyteczności publicznej. Wiedza historyczna nabyta i utrwalona podczas działań projektowych wzmocni poczucie przynależności narodowej wśród odbiorców projektu. Zrealizowane działania  zostaną utrwalone i wykonane w formie prezentacji multimedialnej, którą młodzież przedstawi na podsumowaniu  projektu.

         Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w projekcie.

Teresa Skrodzka – dyrektor GBP w Czerwonem