b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_pszokumowa1.jpg

To spółka „Kolbud” z Kolna wybuduje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. 15 maja Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowę na realizację tego zadania. W liczącym 15 stron dokumencie szczegółowo określone zostały warunki i zasady obowiązujące strony umowy w tym również termin wykonania zadania ustalony na dzień do 26 października 2018 roku. Inwestycja zrealizowana zostanie przy wsparciu środków z UE.

 

– Jestem bardzo zadowolony, że w sytuacji, kiedy samorządy narzekają na trudności z wyłonieniem wykonawców, bo albo nie ma chętnych, albo proponowane koszty wykonania usług są  bardzo wysokie nam, podobnie jak przy innych tegorocznych inwestycjach  i tym razem udało się rozstrzygnąć to w stosownej procedurze i to już za pierwszym podejściem – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Prace przy budowie PSZOK w Czerwonem  ruszą już pod koniec maja.

Gminny PSZOK powstanie na terenie, na którym znajduje się budynek po dawnej bibliotece. Zadaniem wykonawcy będzie : budowa budynku magazynowego,    budowa placu na kontenery, budowa placu manewrowego wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki brukowej,   budowa odwodnienia, z odprowadzeniem wód do podziemnego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe o pojemności 70m3,  ,  budowa przyłącza ppoż zakończonego hydrantem i   budowa sieci oświetleniowej terenu.   

 Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” realizowane jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.  Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 999 166,95 zł.

mt_ignore