źródło obrazka: Freepik.com

Wójt Gminy Kolno zaprasza wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie pod tytułem: „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”.

1. Zadaniem uczniów szkół podstawowych klas 0 – VII jest wykonanie pracy plastycznej formatu max. A2 dowolną techniką.

2. Zadaniem uczniów gimnazjum jest napisanie opowiadania o segregacji odpadów.

Celem konkursu jest stwarzanie uczestnikom możliwości prezentacji własnych przemyśleń i talentów plastycznych. Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminów konkursu. Wykonana praca musi być oznaczona nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza Uczestnik oraz jej adresem i danymi autora. Wykonaną pracę placówka oświatowa dostarcza na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie do 8 czerwca 2018 r.

Finał konkursu i wręczenie cennych nagród za wyróżnione prace odbędzie się w czerwcu 2018 r. Nagrodzone  prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Kolno oraz  w Gazecie Gminnej. Wszystkie prace konkursowe stworzą archiwum, które będzie wykorzystywane w ramach kampanii edukacyjnych i informacyjnych Gminy Kolno.

Regulamin - uczniowie klas 0-VII POBIERZ

Regulamin - uczniowie gimnazjum POBIERZ

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu POBIERZ

źródło obrazka: Freepik.com