Delegacja Gminy Kolno w Sejmie Republiki Litewskiej

Delegacja Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele przebywała z dwudniową oficjalną wizytą na Litwie. Ważnym punktem pobytu w Rejonie Trockim było spotkanie z posłem Jarosławem Narkiewiczem oraz przedstawicielami naszej partnerskiej gminy Połuknie. Delegacja przekazała też dary i fundusze zebrane w naszej gminie Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.  – Dziękuję  tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak, dary przyjęto z ogromną wdzięcznością – mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To druga nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu i jestem przekonany że nie ostatnia, bo nasza współpraca z partnerami z Litwy dopiero się rozpoczęła.

 W odpowiedzi na apel Wójta Gminy Kolno o wsparcie jedynego na Litwie hospicjum, odpowiedziały szkoły w  Zabielu, w Janowie, w  Lachowie, w  Zaskrodziu, pracownicy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz parafialny zespół Caritas z Parafii pw. Św. Anny w Kolnie. Zebrane produkty niezbędne do funkcjonowania tej placówki oraz środki finansowe przekazane zostały  w palcówce. W trakcie wizyty w Hospicjum przedstawiciele Gminy Kolno zapoznali się też ze szczeblami planów rozbudowy hospicjum o hospicjum dla dzieci.

W trakcie wizyty delegacja zwiedziła również siedzibę Sejmu Republiki Litewskiej, po której oprowadzał przedstawicieli naszej gminy Jarosław Narkiewicz, litewski polityk, wicemarszałek sejmu poprzedniej kadencji, nauczyciel i samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, od 2008 poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

Wraz z przedstawicielami Gminy Kolno na Litwę pojechał również pan Sebastian Jaworowski z krajowych władz stowarzyszenia Wspólnota Polska.