Dzień Patrona Szkoły w Czerwonem

Takiego dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem jeszcze nie było. Społeczność szkoły i zaproszeni goście spotkali się na benefisie Patrona. Był Marszałek Piłsudski ( w tej roli Przemysław Kołowajtys kl. VII) i aktorzy: Eugeniusz Bodo (Przemysław Kozioł Kl VI)  i Adolf Dymsza (Jakub Jermacz kl. VII), którzy opowiadali anegdoty o bohaterze spotkania, nie zabrakło też piosenek i prezentów dla Marszałka. 

 

Dzięki wyjątkowemu scenariuszowi opracowanemu przez nauczycielki: Ewę Kiełczewską, Elżbietę Kalatę, Kamilę Sawicką postać Patrona Szkoły w Czerwonem przedstawiona została w bliski i zrozumiały dla młodego pokolenia sposób. Na zakończenie benefisu uczniowie podkreślali, jak ważna to dla nich postać:

-  Józef Piłsudski to wzór do naśladowania dla naszej młodzieży szkolnej. Swoim pięknym życiem, choć trudnym życiem, zaświadczył, że honor, patriotyzm i wiara w zwycięstwo to wartości, o które należy dbać i je pielęgnować – powiedziała Natalia

- Wraz z przyjęciem imienia Piłsudskiego przez naszą szkołę przyjęliśmy też idee przez niego wyznawane. Obiecujemy, że będziemy ich kontynuatorami, nie tylko w czasie nauki w tej szkole, ale i przez całe nasze życie – dodał Krzysiek.

Dodatkową atrakcją Dnia Patrona był występ grupy rekonstruktorów, którzy zaprezentowali m.in. różne rodzaje uzbrojenia.  Tradycyjnie już nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla każdego.

- Co roku staramy się aby to święto było spotkaniem pokoleń – naszych uczniów, ich rodziców i dziadków. W tym dniu są również z nami zaproszeni goście i przyjaciele szkoły, których grono z roku na rok się rozrasta – przyznaje Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem.

Organizatorzy Dnia Patrona dziękują za wsparcie sponsorom:

URZĄD GMINY KOLNO (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018), HURTOWNIA PHU „PAPIRUS” DANUTA NADOLNA, BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE, USŁUGI TRANSPORTOWE – ALFRED ŚWIĘCZKOWSKI, DELIKATESY U JACKA - B. R. JACKOWSCY, Tadeusz Połomski - RADNY GMINY KOLNO, Wojciech Jermacz - Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Jagoda Kołowajtys - Radna Gminy Kolno, , Agencja Reklamowa „CATERINA” - Hubert Charubin, Ryszard Piwowarski - Radny Powiatu Kolneńskiego, PHU Net-Komp Marcin Orłowski, DACHOLAND S.C. PIOTR SÓWKA & MARCIN MALINOWSKI, RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERWONEM