b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb.jpg

Wszystkim, którzy tworzą samorząd,   a w szczególności Pracownikom, Radnym,  Sołtysom i Radom Sołeckim  z Gminy Kolno składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 W tym roku  święto, które upamiętnia pierwsze wolne wybory w Polsce, nabiera wyjątkowego charakteru, bo obchodzimy je w roku jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Świadomość, że pokolenia walczyły o niepodległość sprawia, że tym cenniejsza dziś jest wolność i samorządność – jedna z naczelnych zasad ustrojowych naszego państwa. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego dziękujemy każdemu z Was, że  swoim talentem, zaangażowaniem i pracą służycie Gminie Kolno i jej Mieszkańcom. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wytrwałości i zapału w podejmowaniu kolejnych wyzwań. 

Wierzymy, że wspólna troska o los naszej małej ojczyzny i  współpraca na rzecz jej rozwoju  przyniosą w nadchodzących latach najlepsze efekty. Niech praca wykonywana na rzecz lokalnej społeczności będzie źródłem satysfakcji, a społeczna akceptacja motywacją do dalszych działań.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wysiłek wkładany w pracę na rzecz lokalnej społeczności i życzymy wszelkiej pomyślności  w życiu zawodowym i prywatnym.

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno

oraz

Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno