b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_fundusz.jpg

Trwa realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują szereg różnorodnych zadań

m.in. remont wnętrz budynków,  budowę ogrodzeń placów gminnych,  utwardzanie poboczy i żwirowanie dróg. – Poza funduszem sołeckim pracownicy wykonują też inne prace np. w ramach  bieżącego utrzymania dróg, to mnóstwo pracy, ale zapewniam, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w tym roku – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Ostatnio realizowane były zadania w Glinkach (remont wnętrza sal w budynku po szkole), w Zabielu – wymiana starego chodnika na nowy, w miejscowości Truszki Patory  - poszerzenie pobocza drogi gminnej i w miejscowości Tyszki Łabno – budowa ogrodzenia placu gminnego. Obecnie trwa poszerzanie pobocza drogi w Kumelsku i  żwirowanie drogi  w Czerwonem.