b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_20180619_115713.jpg

W dniu 19 czerwca w Szkole Podstawowej w Zabielu obchodzony był już III Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „XXI wiek bez nałogów”.  Pod kierunkiem pani W. Wiśniewskiej i M. Dawid uczniowie  przygotowali przedstawienie na temat szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka narkotyków, alkoholu, dopalaczy i papierosów. Odbył się także sąd nad używkami, w którym wystąpili świadkowie niszczącego wpływu używek na nasze zdrowie tj. raper udawadniający, że nie warto palić, „brać ani ćpać, by nie stoczyć się na dno”. Drugim świadkiem była gwiazda disco-polo śpiewająca o „fajnej dziewczynie”, która nie pali fajek i nie pije wina. Jedna z uczennic klasy III gimnazjum wcieliła się w rolę wybitnego naukowca, przedstawiając informacje o wpływie alkoholu na zdrowie  kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży, na wypadkowość na drogach i w zakładach pracy. Zaapelowała również do swoich rówieśników, aby nigdy w swoim życiu nie szukali wsparcia w alkoholu, nawet w tych małych ilościach, bo największym przyjacielem jest druga osoba. W tej części apelu odczytany był też list narkomanki, w którym nawołuje do zdrowego i szczęśliwego życia bez nałogów.

 

W drugiej części Szkolnego Dnia Profilaktyki odbyło się wręczenie nagród z Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpieczni w sieci”. Wręczenia dyplomów i upominków dokonali p. dyrektor Ewa Lipnicka i p. dyrektor ZOPO Stanisław Szymańczyk. Po tej części aspirant sztabowy  Komendy Powiatowej Policji w Kolnie pani Joanna Makarewicz wystąpiła  z prelekcją  dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie „bo nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Oprócz tego policjantka zachęcała uczniów do aktywnego  i rozważnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uświadomiła również wszystkich obecnych o prawie rodziców do kontrolowania swoich podopiecznych.

Ostatnim punktem działań profilaktycznych było ćwiczenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy pod okiem zaproszonej Grupy Pierwszej Pomocy „Nadzieja”. Przedstawiciele tej grupy uczyli społeczność uczniowską bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku nad wodą oraz przy pracach gospodarskich. Uczniowie znają zasady  udzielania pomocy przy omdleniach czy zatrzymaniu krążenia.

Wszyscy zaproszeni goście i dyrekcja szkoły życzyli młodym ludziom przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Nagrody, dyplomy i  materiały niezbędne do przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpieczni w sieci” zostały zakupione ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Gminy Kolno na rok 2018.

Dyrektor szkoły oraz społeczność szkolna składa podziękowanie Wójtowi Gminy Kolno za udzielone wsparcie finansowe.

Nauczyciele  Szkoły Podstawowej w Zabielu

Wiesława Wiśniewska

Małgorzata Dawid

Resized 20180619 110851 561

20180619 112027