b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_6313.jpg

Umowę na przebudowę drogi gminnej we wsi Obiedzino podpisał z wykonawcą Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Zadaniem firmy Żwirownia usługi ziemno – budowlane z miejscowości Jagodne  będzie przebudowa odcinka drogi o długości ponad 1,5 km.

Wykonawca m.in. usunie drzewa i krzewy, zdejmie warstwę humusu, wykona nasypy i nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych dla tej inwestycji . Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 28 września 2018 r.

Na przebudowę drogi w Obiedzinie Gmina Kolno otrzymala dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

IMG 6320