Przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Zabielu

   W minioną sobotę - 15 września odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu.

Pojazd, który otrzymała jednostka OSP Zabiele to średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/16 na podwoziu  samochodu Volvo FL 44R 4x4, którego koszt wynosi 799 500 złotych. Wkład własny Gminy Kolno na ten cel to 250 000 złotych.

Dotychczas użytkowany przez jednostkę mercedes trafił do jednostki OSP Wykowo.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gen. bryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Łącznie na terenie Gminy Kolno działa 12 jednostek OSP z czego 8 posiada samochody pożarnicze. 4 posiada tylko motopompy. 3 jednostki tj. Lachowo, Czerwone i Zabiele są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina nieustannie stara się udoskonalać pracę OSP poprzez zakup sprzętów niezbędnych do świadczonej przez Straż pomocy.

Galeria zdjęć: TUTAJ