b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_arimr_logo.jpg

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza spowodowała straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Wnioski mogą składać od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni uprawy, natomiast który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.  

Link do wzoru protokołu: www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Gotowe protokoły, rolnicy- którzy złożyli wnioski:

  • dostaną drogą pocztową od Wojewody, jeżeli ogólny % strat w gospodarstwie wyniósł powyżej 30 % ;
  • muszą odebrać w Urzędzie Gminy, jeżeli ogólny % strat wyniósł powyżej 30%.