Plac zabaw w Kumelsku

   W 12 miejscowościach na terenie Gminy Kolno powstały place zabaw. Wykonano je w ramach projektu pt „ Montaż i dostawa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kolno”.

   Z nowych placów zabaw mogą cieszyć się mieszkańcy 12 miejscowości: Bialiki, Czernice, Filipki Duże, Kiełcze Kopki, Kowalewo, Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno i Glinki. Natomiast siłownie na wolnym powietrzu w najbliższym czasie powstaną w Borkowie, Lachowie i Czerwonem.

Dofinansowanie uzyskane zostało za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Kwota dofinansowania to 238 890,00 zł. Beneficjentem i wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Całość kosztów budowy została pokryta ze środków unijnych.