Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kolno

   Aktualnie w Gminie Kolno realizowana jest budowa 80 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Prace wykonuje firma EMKAN – PRO Krzysztof Murawski z Zambrowa z siedzibą Pstrągi Gniewoty.

Zakres robót obejmuje budowę i montaż fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Realizacja zadania potrwa do 26 października 2018 r.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to element operacji  pt. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno" na realizację której otrzymaliśmy  dotację w kwocie 1 968 558 zł z PROW na lata 2014 – 2020 . Obok budowy przydomowych oczyszczalni ścieków projekt zakłada budowę 10 kilometrów sieci wodociągowej oraz budowę zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku.