Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku | Fot. Marek Góralczyk

   Pomimo że prace w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok jeszcze trwają, mieszkańcy gminy już zdecydowali na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego na kolejny rok.

Zakończyły się ostatnie zebrania Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego z mieszkańcami gminy, dotyczące przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku. Mieszkańcy w większości kontynuują prace rozpoczęte w latach ubiegłych, czyli najczęściej żwirowania i poszerzania dróg gminnych, remonty świetlic.

Kwota funduszu sołeckiego do wykorzystania w 2019 roku wynosi ok 700 tys. zł.

Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku | Fot. Marek Góralczyk