b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_darmowe_kursy_zawodowe-ohp_kolno.jpg

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne, poszukujące pracy;
- uczące się w wieku 18-25 lat, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje w tym absolwenci OHP;
- uczestnicy OHP, którzy zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie do końca czerwca 2017.

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach:

Zawód podstawowy (wyjściowy do podjęcia szkolenia) - Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów:
1. Ślusarz - Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2. Stolarz - Renowacja mebli, kołodziej, bednarz
3. Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Brukarz, kamieniarz
4. Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Zdun
5. Kucharz i zawody pokrewne - Cukiernik
6. Kucharz i zawody pokrewne - Piekarz wg. Tradycyjnych receptur
7. Kucharz i zawody pokrewne - Wędliniarz, masarz
8. Krawiec - Tkacz, krawiec
9. Dekarz - Strzecharz, gonciarz

Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń pozostaną w ECKiW w Rozkoszy przez cały okres trwania szkolenia - 12 dni, zakwaterowanie i wyżywienia zapewnione przez organizatora również koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikowi.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ochotniczych Hufców Pracy w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno

Tel. 86 278 10 62