morris.png

Po raz pierwszy jednostka OSP z naszej gminy otrzymała wsparcie z Philip Morris International. 18 tys. dolarów druhowie z Zabiela wykorzystają na działalność statutową jednostki w tym m.in. na zakup systemu zabezpieczenia remizy.

- Dziękujemy Marcinowi Sekścińskiemu, bez którego nie udałoby się nam pozyskać tego wsparcia – mówi Rafał Piwowarski, skarbnik OSP Zabiele. – Monitoring jest nam bardzo potrzebny, bo chodzi o bezpieczeństwo całego sprzętu i wyposażenia którym dysponuje nasza jednostka.  

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu jednostka OSP Zabiele otrzymała nowy samochód pożarniczy. To jedna z trzech jednostek w naszej gminie, która włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.