b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_akcja.jpg

   Wszyscy wiemy jak duże znaczenie ma dla dziecka głośne czytanie i bliski kontakt z książką. Młody słuchacz i czytelnik rozwija swoją wrażliwość, książka rozbudza jego wyobraźnię, poszerza wiedzę i daje ogrom satysfakcji.

   Istotną rolę w budowaniu nawyku czytania powinien odgrywać dom, ale przedszkole czy też szkoła może i powinno uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, daje dzieciom jedyną szansę kontaktu ze słowem czytanym. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w Czerwonem, Borkowie, Lachowie i Zabielu kontynuuje tradycję głośnego czytania dzieciom. Zazwyczaj co tydzień pracownicy biblioteki publicznej spotykają się z dziećmi, by czytać i dyskutować o przeczytanych książkach. Wspólnemu czytaniu towarzyszy miła i ciekawa atmosfera, a po każdym spotkaniu przedszkolaki mają okazję wypożyczać książki do domu.

   Czytanie jest przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem i to chcemy uświadomić dzieciom w trakcie spotkań. Mamy nadzieję, że dzięki prowadzonej akcji wyrobimy w dzieciach nawyk sięgania po książki i wychowamy przyszłych czytelników.

Dziękujemy dyrekcji szkół i wychowawcom grup przedszkolnych z naszej gminy za otwartość i współpracę.

GBP w Czerwonem