b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_8365.jpg

9 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Kolno w kadencji 2014 – 2018. Zanim jednak doszło do podsumowania pracy w minionej kadencji i podziękowań dla radnych i sołtysów Rada Gminy Kolno podjęła kilka uchwał.

W trakcie XL zwyczajnej sesji, która odbyła się w Sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem  radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r. – projekt omawiany przez skarbnik Halinę Boryszewską

- w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – projekt omawiany przez sekretarza Adama Masłowskiego

- w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie – projekt omawiany przez dyrektor Krystynę Kajko

- w sprawie zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem – projekt omawiany przez sekretarza Adama Masłowskiego

- w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – projekt omawiany przez sekretarza Adma Masłowskiego

Rada Gminy Kolno przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2017/2018.

W punkcie dotyczącym podsumowania VII kadencji pracy Rady Gminy Kolno wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił i omówił prezentację dotycząca najważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnich 4 latach.

- To był czas intensywnego rozwoju Gminy Kolno, nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale też jeśli chodzi o realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Tylko na projekty inwestycyjne pozyskaliśmy ponad 9 mln złotych i ponad 1,5 mln zł na tzw. projekty miękkie. Wykonaliśmy rekordowo dużą liczbę dróg asfaltowych, rozbudowaliśmy park maszyn gminnych, co roku realizowaliśmy zadania z funduszu sołeckiego. Prezentacja siłą rzeczy nie oddała całości, ale ukazała najistotniejsze osiągnięcia i kierunki rozwoju naszej gminy.

Za dokonania mijającej kadencji wójt Józef Wiśniewski dziękował pracownikom Urzędu Gminy Kolno, dyrektorom i pracownikom  jednostek organizacyjnych, szkół i stowarzyszeniom działającym na rzecz rozwoju gminy. W sposób szczególny za wkład w rozwój Gminy Kolno w latach 2014 – 2018 Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno podziękowali radnym i sołtysom wręczając dyplomy i gadżety promocyjne gminy Kolno.

Za 12 lat współpracy obecnemu i poprzednim Wójtom Gminy Kolno oraz radnym i sołtysom podziękował Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, który nie będzie pełnił funkcji radnego w przyszłej kadencji.