b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_IMG_8680.jpg

Wójt Gminy Kolno oraz Radni Gminy Kolno VIII kadencji odebrali dziś z rąk Marzeny Szczech - przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie zaświadczenia o wyborze. Uzyskania mandatu Radnego Gminy Kolno pogratulował zgromadzonym Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem przewodnicząca Marzena Szczech krótko podsumowała wybory z 21 października 2018 r., pogratulowała Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu ponownego wyboru na Wójta Gminy Kolno i wysokiego poparcia, gratulacje złożyła również wszystkim radnym oraz życzyła roztropności i odpowiedzialności w sprawowaniu funkcji radnego. Następnie wręczyła zaświadczenie o wyborze wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu oraz radnym: Tadeuszowi Połomskiemu, Grzegorzowi Okurowskiemu, Anastazemu Kalinowskiemu, Janowi Pieklikowi, Jerzemu Samul, Jerzemu Kołdysowi, Markowi Baczewskiemu, Bogusławie Narowskiej, Henrykowi Hermanowskiemu, Tadeuszowi Chludzińskiemu, Kazimierzowi Kowalewskiemu, Edwardowi Murawskiemu, Małgorzacie Chrostowskiej, Krystianowi Borawskiemu i Bogusławie Sekścińskiej. Gratulacje składał również sekretarz Adam Masłowski, który przedstawił radnym nowe zasady dotyczące m.in. transmisji i nagrywania sesji oraz głosowania. Radni Gminy Kolno obejrzeli też film instruktażowy dotyczący nowego systemu głosowania.

Pierwsza sesja Rady Gminy Kolno VIII kadencji, w trakcie której Wójt Gminy Kolno i Radni złożą ślubowanie odbędzie się 21 listopada w Czerwonem.