b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_DSC00254.jpg

W trakcie II sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 30 listopada 2018 r. w Czerwonem  radni zdecydowali m.in. o składach komisji stałych, wynagrodzeniu Wójta Gminy Kolno i dietach dla radnych.  Radni podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Zgodnie z podjęta uchwałą w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kolno powołane zostały cztery komisje: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kolno, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Praworządności, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kolno,  Komisja Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno.

Radni Gminy Kolno podjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno, które pozostaje na poprzednim poziomie.

Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie diet i oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kolno szczegółowo określa m.in. jaką kwotę otrzymywać będą radni, Przewodniczący Rady Gminy Kolno, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kolno czy Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Kolno.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” określa szczegóły współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w tym m.in. określa zadania priorytetowe: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Wszystkie cztery uchwały w trakcie II sesji Rady Gminy Kolno podjęte zostały jednogłośnie. Szczegóły poszczególnych głosowań oraz uchwały można zobaczyć TUTAJ

DSC00252

DSC00251

DSC00257

DSC00249