b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_Logo_RGB_Jasne_300dpi-e1536753957759.jpg

Realizacja ubiegłorocznego projektu „Tu moje miejsce, tu jest mój dom”  tak spodobała się młodzieży z Czerwonego i okolic, że na jego podsumowaniu  mieli już gotowy plan na kolejne przedsięwzięcie.  Dla nas bibliotekarzy był  to sygnał dający siłę i napęd do działania, w wyniku czego,  po raz kolejny otrzymaliśmy dotację z Programu PAFW- Równać Szanse.

  Biblioteka znów stanie się miejscem spotkań i działań  aktywnych młodych ludzi, którzy chcą zmieniać siebie i swoje środowisko, w którym żyją  Tym razem w ramach projektu, pn. „Szlakiem podlaskich smaków”  kilkunastoosobowa grupa osób, w wieku od 13 do 19 lat, będzie zbierać dawne przepisy kulinarne, by poznać regionalne smaki  swoich przodków. Do współpracy  zaproszą starsze pokolenie  ze swego najbliższego otoczenia, rodziców, dziadków i sąsiadów. W celu  lepszego pogłębienia sztuki kulinarnej uczestnicy projektu udadzą się na wyjazd edukacyjny – podlaskim szlakiem kulinarnym. W Leśnym Dworku, w Pacowej Chacie i Szlacheckim Przysiółku młodzi ludzie będą lepić pierogi, wypiekać podpłomyki,  uczyć się wyrabiania chleba, czy pieczenia rejbaka. Nabytą  wiedzę i umiejętności  oraz zgromadzone przepisy  wykorzystają  do samodzielnego przygotowania potraw, które sfotografują, a zdjęcia  po odpowiedniej obróbce  wykorzystają  do  wykonania  kalendarza kulinarnego.

Na podsumowanie zadania młodzież zaprosi  przedstawicieli samorządu, nauczycieli, rodziców, dziadków, sąsiadów, by w formie prezentacji multimedialnej pokazać swoją półroczną pracę w projekcie. Przewidziana jest degustacja  potraw przygotowanych przez młodzież, każdy z gości otrzyma również kalendarz kulinarny.

Pozyskana dotacja, w kwocie 8 500 zł,  zostanie przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych , fotograficznych, wyjazd edukacyjny, zakup artykułów spożywczych  i aparatu cyfrowego. Założeniem programu Równać Szanse jest niwelowanie barier edukacyjnych i rozwojowych  młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.  Realizując projekt  młodzież nauczy się samodzielnie i świadomie  osiągać wytyczane przez siebie cele, zintegruje się w grupie i lepiej pozna otaczające je środowisko. Młodzi ludzie  po raz kolejny utwierdzą  się w przekonaniu, że dobrze jest  być aktywnym, bo dzięki temu mogą  wpływać na swoje otoczenie, zmieniać je na lepsze, co w rezultacie przyniesie im  wiele satysfakcji  i radości.

Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.

  Teresa Skrodzka, dyrektor GBP w Czerwonem