Spotkanie dotyczące projektu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Takiego edukacyjnego projektu jeszcze w Gminie Kolno nie było. Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz  3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych uczniów. Dodatkową atrakcją będą m.in. zielone szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie.  – To pierwszy edukacyjny projekt dla naszych uczniów realizowany w partnerstwie z uczelnią wyższą – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jestem przekonany, że to wyjątkowe doświadczenie wzbogaci i wzmocni naszych uczniów.

 

Celem głównym projektu  pt. „ Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” jest opracowanie programów warsztatów, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z Partnerem - Urzędem Gminy Kolno - działającym na rzecz edukacji - skierowanych do uczniów 7, 8 klas szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów w wieku 13-15 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu warsztatów dla grupy 240 osób, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących zadań w projekcie:
1. Realizację Zielonych Szkół na terenie kampusu WSM w Warszawie, które pozwolą na wykrycie i wzmocnienie naturalnych talentów dzieci w zakresie kompetencji kluczowych.
2. Realizację dni aktywności poza Uczelnią, związane z tematyką zajęć w ramach zielonych szkół, tak aby każde dziecko mogło odnaleźć się i zaangażować w działania umożliwiające praktyczne odwzorowanie wykrytych wcześniej talentów
3. Kontynuację uprzednio zrealizowanych zajęć w formie kompetencyjnych zajęć grupowych, które bazować będą na wypracowanych efektach tj. pogrupowaniu dzieci/ uczniów na 6 grup talentów/ ról zawodowych najczęściej występujących na rynku pracy u pracodawców.
4. Organizację warsztatów z lokalną społecznością w celu zaangażowania otoczenia dzieci w kwestie związane z ich prawidłowym rozwojem oraz zapewnieniem możliwości rozwojowych w przyszłości pod kątem ich predyspozycji psycho-fizycznych.  

Łączna wartość projektu: 865 525,00 zł

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój