Do 31 stycznia 2019r. trwa rekrutacja do udziału w projekcie "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno". Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Kolno - uczniów szkoły podstawowej kl. VII-VIII i III Gimnazjum wraz z ich rodzicami oraz do nauczycieli.

   Celem głównym projektu jest opracowanie programów warsztatów dla uczniów, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z Partnerem - Urzędem Gminy, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu warsztatów dla grupy 240 osób, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W ramach projektu realizowane będą m.in. Zielone Szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie, które pozwolą na wykrycie i wzmocnienie naturalnych talentów dzieci w zakresie kompetencji kluczowych czy warsztaty. Więcej szczegółów o projekcie TUTAJ.   

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

W załączeniu komplet dokumentów rekrutacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Uczeń wypełnia:

  1. Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ
  2. Kwestionariusz Osobowy
  3. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.
  4. RODZICE podpisują zgodę na udział dziecka w projekcie

Nauczyciel wypełnia:

  1. Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL
  2. Kwestionariusz Osobowy
  3. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.

Rodzić wypełnia:

  1. Formularz zgłoszeniowy RODZIC
  2. Kwestionariusz Osobowy
  3. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnioną dokumentację dostarczyć można do Urzędu Gminy Kolno pok. 214. Szczegółowych informacji udziela pan Adam Choiński i Dariusz Budrowski pod nr tel. 86 278 91 32

  Łączna wartość projektu: 865 525,00 zł

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu - POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ - POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL - POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy RODZIC - POBIERZ

Kwestionariusz Osobowy - POBIERZ

Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych - POBIERZ

Zgoda rodziców - POBIERZ

 

  Gmina Kolno