b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_DSC00332.jpg

16 stycznia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno w trakcie której radni podjęli siedem uchwał. Zanim jednak przystąpili do wypełniania porządku obrad na prośbę Anastazego Jana Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kolno  wszyscy zgromadzeni w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska łącząc się w bólu z bliskimi Pawła Adamowicza oraz wyrażając sprzeciw wobec przemocy.

 

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 - 2027

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 rok

- w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

- w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Kolno

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

- w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Gminę Kolno w organach stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Na początku sesji głos zabrał Tadeusz Klama, starosta kolneński, który pogratulował wszystkim wybranym w ostatnich wyborach samorządowych oraz powiedział kilka słów o sytuacji Szpitala Ogólnego w Kolnie i wyraził chęć współpracy zarządu Powiatu Kolneńskiego z Gminą Kolno.  

- Dziękujemy za życzenia, odwzajemniamy je i również liczymy na dobrą współpracę z Powiatem Kolneńskim  – powiedział wójt Józef Wiśniewski. - Jestem gotowy, by siąść do stołu i o zasadach współpracy rozmawiać. Będziemy szukać takich rozwiązań, które będą przynosiły tylko i wyłącznie pozytywne skutki dla mieszkańców gminy Kolno.