b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_sesja4.jpg

Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 16 stycznia. – Gospodarka odpadami to jest nasza wspólna działalność, wszyscy mieszkańcy gminy Kolno ponoszą tego koszty wobec czego apeluję abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni – mówił  Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

 

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości poprzedziły gorące dyskusje na komisjach Rady Gminy Kolno. Uchwalenie nowych stawek wymusiła na samorządzie podwyżka opłat za przyjęcie odpadów na RIPOK w Czartorii, gdzie muszą trafiać śmieci między innymi z Gminy Kolno. Radni rozważali kilka wariantów metod i stawek opłat za śmieci. Ostatecznie wybrana została metoda od gospodarstwa domowego i następujące stawki:

- gospodarstwo 1 osobowe w wysokości 14,00 zł

- gospodarstwo 2 osobowe w wysokości 28,00 zł

- gospodarstwo 3 osobowe w wysokości 42,00 zł

- gospodarstwo 4 osobowe w wysokości 56,00 zł

- gospodarstwo 5 osobowe w wysokości 70,00 zł       

- gospodarstwo 6 osobowe i więcej w wysokości 84,00 zł.

Stawki w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny są dwa razy wyższe.

Ceny za pojemnik o określonej pojemności (działalność gospodarcza, sklepy, usługi, szkoły, cmentarze) ustalono w wysokości:

- pojemnik 120 l – 28,00 zł

- pojemnik 240 l – 54,00 zł

- pojemnik 1100 l – 126,00 zł

W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawki za poszczególne pojemniki będą dwa razy wyższe.

Nowa metoda i stawki wywołały pytania wśród sołtysów na które odpowiadał Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno i  wójt Józef Bogdan Wiśniewski.

- Stawka 14 złotych od osoby jest tylko w naszej gminie, gminie Grabowo i Mały Płock, a w pozostałych gminach powiatu kolneńskiego jest wyższa i wynosi od 15 do 16 złotych – wyjaśniał Andrzej Jarzyło.

- Radni i ja byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ta podwyżka została wymuszona podwyżkami na RIPOK-u. Nasza gmina nie jest samotną wyspą, nie tylko u nas takie podwyżki zostały poczynione, ale jesteśmy w grupie tych gmin, które zaproponowały mieszkańcom najniższe stawki -  mówił wójt Józef Wiśniewski. - Przyjęcie nowej metody, sprawia, że chronimy gospodarstwa jednoosobowe oraz te, w których jest sześć i więcej osób. Fakt, że mamy własny PSZOK jest dobrodziejstwem, bo skala tych podwyżek byłaby większa, gdybyśmy tej instalacji nie posiadali.

 Warto też podkreślić, że dzięki sprzeciwowi wójtów i burmistrzów gmin, z których odpady komunalne trafiają do RIPOK-u w Czartorii, w tym Wójta Gminy Kolno,  wzrost cen na tej instalacji wyniósł  40%, a nie 50% - jak zapowiadano  w trakcie spotkania w Czartorii w grudniu ub. roku.

Głos w sprawie uchwał zabrał również Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno i radny Jan Pieklik.

- Uchwalając tą uchwałę wybraliśmy mniejsze zło – powiedział Przewodniczący Rady Gminy Kolno  i podkreślał, że potrzebny jest czas na analizę nowej metody i stawek po złożeniu deklaracji do czego zobowiązał urzędników.

- Były naprawdę burzliwe dyskusje na temat śmieci, wybraliśmy wariant najbardziej solidarny - podkreślał radny  Jan Pieklik.

Za podjęciem obu uchwał zagłosowali wszyscy radni.

– Idea tej nowej metody była taka, że każdy płaci za siebie dlatego apeluję, by deklaracje były rzetelnie wypełniane, by uwzględniały cały skład osobowy domu, który jest zamieszkiwany. To bardzo ważne, bo za osoby niewykazane w deklaracji płacimy wszyscy. Druga kwestia dotyczy rzetelności segregowania odpadów. Tylko kiedy te dwa warunki zostaną spełnione wysokości naszych obciążeń mogą być zmniejszone i do tego będziemy dążyli podkreślił wójt Józef Wiśniewski.

Obydwie uchwały wejdą w życie 1 marca br. w związku z czym wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do 14 marca br. roku złożyć nowe deklaracje i uiszczać opłaty w nowej wysokości.