b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_DSC_8197.jpg

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.  Strażacy ochotnicy podsumowują rok 2018, udzielają absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają plany na bieżący rok.  Jako pierwsza w tym roku tego typu spotkanie zorganizowała jednostka OSP w Starym Gromadzynie. 8 lutego zebranie sprawozdawcze mieli strażacy OSP Zabiele. W obu uczestniczył wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To bardzo owocne spotkania. Są one najlepszym momentem do podziękowań druhom i druhnom za ich służbę oraz do dyskusji na temat kondycji danej jednostki i planów na przyszłość – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Atmosfera zebrania bardzo często odzwierciedla poziom zaangażowania i aktywności zarządu i członków OSP.

 W zebraniu w Zabielu uczestniczyła m.in. pani Magdalena Tymińska, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,  której strażacy ochotnicy z Zabiela złożyli podziękowania dla Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW za wsparcie finansowe zakupu nowego samochodu pożarniczego. Miniony rok był dla OSP Zabiele wyjątkowy dobry,  dlatego i podziękowań za wsparcie działań strażaków ochotników było więcej. 

- Dziękuję bardzo naszym władzom samorządowym, a w szczególności wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, za wspieranie zakupu samochodu pożarniczego i naszej działalności – mówił Andrzej Sekściński, prezes OSP Zabiele. – Dziękuję dla Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych i Nadleśnictw: Maskulińskie, Pisz, Nowogród, Łomża, Rudka. Dziękuję Komendantom OSP i PSP w Kolnie oraz Komendantowi Wojewódzkiemu i Głównemu PSP.   

Słowa podziękowania skierowane zostały też w stronę pana Jarosława Zielińskiego, wiceministra MSWiA oraz do KRUS, PKN Orlen i firmy Philip Morris International z której jednostka z Zabiela, pozyskała pieniądze na zakup m.in. monitoringu. Za pomoc przy składaniu wniosku do PMI strażacy z Zabiela dziękowali panu Stanisławowi Derehajło, obecnemu wicemarszałkowi województwa podlaskiego oraz Marcinowi Sekścińskiemu, dyrektorowi CKGK.    Działalność OSP Zabiele wsparli również Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i inni sponsorzy szczegółowo wymieni w trakcie zebrania.

Prezes OSP Zabiele dziękował nie tylko za wsparcie finansowe, ale też druhom ochotnikom z OSP Zabiele za sumienne wykonywanie obowiązków, zarządowi OSP Zabiele za wspieranie działań oraz Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi M-G ZOSP RP w Kolnie za składanie wniosków i prowadzenie dokumentacji przetargowej i finansowej.  Serdeczne podziękowania otrzymały strażaczki uczestniczące w sesji zdjęciowej  do kalendarza OSP Zabiele, który okazał się prawdziwym hitem oraz żony strażaków i wszyscy przyjaciele jednostki.

Ze sprawozdania złożonego przez Karola Podlaskiego, naczelnika OSP Zabiele zgromadzeni dowiedzieli się o wszystkich zdarzeniach i działaniach, w których strażacy z Zabiela uczestniczyli w 2018 r. , a ze sprawozdania przedstawionego przez Rafała Piwowarskiego, skarbnika OSP Zabiele o wszystkich dotacjach i wsparciu finansowym udzielonym jednostce w minionym roku.

Druhny Kornelia Podlaska i Emilia Sekścińska otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu : szkolenie podstawowe dla strażaka ratownika OSP.

W zebraniu w Zabielu uczestniczyli również przedstawiciele I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przedstawiali multimedialna prezentację i zachęcali do wstępowania w szeregi WOT. Pozostałe jednostki OSP z gminy Kolno na zorganizowanie zebrań sprawozdawczych mają czas do końca marca br.