b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_DSC00454.jpg

Po piątkowej ( 15 lutego) sesji Rady Gminy Kolno radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Czerwonem. Instalacja wybudowana i wyposażona dzięki unijnemu dofinansowaniu funkcjonuje od stycznia br. -  Jak Państwo widzicie to miejsce jest bardzo dobrze przygotowane do przyjmowania określonych odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy – mówił radnym i sołtysom Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dla ich komfortu PSZOK w Czerwonem jest czynny aż przez  sześć dni w tygodniu.  

 

PSZOK w Czerwonem powstał dzięki unijnej dotacji. Blisko milion złotych dofinansowania na realizację projektu pt. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” Gmina Kolno pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Instalację wybudowała kolneńska firma. PSZOK jest nie tylko spełnieniem ustawowych wymagań, dotyczących tego, że każda gmina musi posiadać tego typu instalację, ale też ważnym elementem ekologicznego systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Zasady funkcjonowania PSZOK w Czerwonem określa Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno, gdzie szczegółowo określono jakie odpady mogą, a jakie nie mogą trafić do tej instalacji. Zgodnie z regulaminem odpady komunalne od mieszkańców Gminy Kolno przyjmowane będą w PSZOK w Czerwonem przez sześć dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 w poniedziałki i w piątki, w godz. od 7.30 do 15.30 we wtorki, środy i czwartki oraz w godz. od 8.00 do 12.00 w soboty.