b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_4574_bajki-na-trawie-spektakl-z-legenda-przez-p_4.jpg

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki, przyznało Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem dotację w kwocie 12 950 zł. Biblioteka otrzymane dofinansowanie przeznaczy na realizację przedsięwzięcia pn. „Z legendą przez Polskę”. Projekt zrealizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KaFCuki, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkołami podstawowymi z terenu gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 1 marca do końca sierpnia 2019 r. Projekt jest adresowany do dzieci, młodzieży i ich dziadków z terenu gminy Kolno.

 

 Celem realizowanego zadania jest upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne. W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy:

  • spotkania autorskie z twórcą legend i podań,
  • głośne czytanie legend w szkołach z udziałem samorządowców, przedstawicieli klubów seniora, stowarzyszeń i lokalnej społeczności,
  • grę terenową,
  • warsztaty plastyczne,
  • warsztaty teatralne przygotowujące do przedstawienia legendy,
  • konkursy,
  • podróż w przeszłość, czyli wycieczkę szlakiem legend polskich do Krakowa i Wieliczki.

Mamy ogromną nadzieję, że podejmowane działania przyczynią się do skupienia wokół biblioteki zbiorowości ludzi czytających, wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej. A współpraca ze stowarzyszeniami sprawi, że biblioteka stanie się miejscem budzącym zaufanie społeczne, zaktywizuje społeczność lokalną, wzmocni jej kulturotwórczą rolę. Na uroczystości podsumowującej projekt, uczestnicy projektu w formie prezentacji multimedialnej zaprezentują swoje działania, a zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody.

Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie i wyruszenia z biblioteką w literacką podróż z legendą.

GBP w Czerwonem