b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_ckgk_logo_900_600.png

Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Zakochaj się w Gminie Kolno”.

REGULAMIN
II KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

„Zakochaj się w Gminie Kolno”

§1

II Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

§2

Celem Konkursu jest:

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,

d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,

f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,

g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,

h) rozwijanie talentów estradowych,

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3

Konkurs ma zasięg gminny. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół spełniających kryteria określone w §4.

Dodatkowo zostanie wytypowany jeden uczestnik konkursu do lat 14 do turnieju wojewódzkiego „Wygraj Szansę”

§4

Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

a) soliści od 5 do 9 lat,

b) soliści od 10 do 14 lat,

Wykonawcy mogą towarzyszyć max trzy osoby (nie śpiewające ale stanowiące tło choreograficzne)

c) soliści i zespoły od 15 do 18 lat,

§5

  1. Konkurs jest dwustopniowy.
  2. W pierwszym etapie szkolnym - należy przeprowadzić eliminacje szkolne i przesłać na adres Sekretariatu Konkursu do dnia 21 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego) wypełnione karty zgłoszeń. Każda szkoła i placówka może zgłosić do 3 osób w każdej kategorii
  3. Uczestnicy w kategoriach wiekowych a i b (§4) wykonują dwie piosenki.

- pierwsza - dowolna, polskiego autora tekstu i muzyki

- druga – „Małgośka”,  tekst – Agnieszka Osiecka, muzyka – Katarzyna Gaertner, oryginalne wykonanie – Maryla Rodowicz

Uczestnicy w kategorii wiekowej c (§4) wykonują dwie dowolne piosenki polskich autorów teksu i muzyki.

§6

W eliminacjach gminnych  zostanie wyłonionych po trzech Laureatów w każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dodatkowo, spośród Laureatów z kategorii a i b jeden z Wykonawców otrzyma GRAND PRIX. Nagroda ta jest równoważna z udziałem w turnieju wojewódzkim „Wygraj Szansę” organizowanym przez TV Media.

Eliminacje Gminne odbędą się 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy CKGK w Lachowie.

§7

1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych punktów za:

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,

b) umiejętności wokalne,

c) wartości wychowawcze,

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,

e) autorski tekst prezentowanej piosenki.

2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

3.Z posiedzenia Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony -oraz opublikowany na stronie internetowej .

§8

Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

§9

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

Szczegółowe informacje można uzyskać w świetlicy CKGK w Lachowie i pod numerem telefonu 503513705