b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

  Zawiadamiam, że   28 marca  2019 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbędzie się VI zwyczajna sesja rady Gminy Kolno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 5. Informacja o pracy wójta w okresie między sesjami i sposób wykonania  uchwał  rady gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zabiele.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 12. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
 13. Przyjęcie sprawozdania w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu Gminy Kolno za 2018 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

        Przewodniczący Rady

      Anastazy Jan Kalinowski