b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_sesja6.jpg

W trakcie VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli siedem uchwał i przyjęli dwa sprawozdania. Sesja odbyła się 28 marca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 

Uchwały podjęte na sesji to:

- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2027 – referowana przez skarbnik Halinę  Boryszewską

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. - referowana przez skarbnik Halinę  Boryszewską

- uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno w 2019 roku – przedstawiana przez kierownika Roberta Nadarę

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno – omawiana przez sekretarza Adama Masłowskiego

- uchwała w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zabiele – referowana przez sekretarza Adama Masłowskiego

- uchwała w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - przedstawiana przez kierownika Roberta Nadarę

- uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności  Lokalnej dla Gminy Kolno na lata 2019 – 2020” – omawiana przez Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie

Sprawozdania przyjęte przez Radę Gminy Kolno to:

-  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za 2018 rok – przedstawione przez dyrektor Krystynę Kajko

- sprawozdanie w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko9łach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu Gminy Kolno za 2018 rok.  – przedstawione przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie

Transmisja z obrad Rady Gminy Kolno dostępna jest TUTAJ