b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno wypełniając postanowienia  § 3 ust. 1, pkt 4 umowy nr 8/2019 z dnia  4 kwietnia 2019r zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty  a Gminą Kolno w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymali:

- Gimnazjum w Lachowie w wysokości 2480,00zł (słownie  dwa tysiące czterysta  osiemdziesiąt zł).