b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_58933444_2159187540825147_3158594832960585728_o.jpg

Ponad 300 tys. zł na realizację projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” otrzymała Gmina Kolno. Decyzję o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego podjął Zarząd Województwa Podlaskiego 23 kwietnia br. – Bardzo nas cieszy to wsparcie, bo dzięki niemu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł realizować kolejny już projekt skierowany do konkretnej grupy odbiorców – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Naszym celem jest integrowanie i aktywizowanie bezrobotnych mieszkańców gminy oraz wyposażenie ich w zawodowe umiejętności przydatne na rynku pracy.

 

Działaniami projektowymi objętych zostanie 15 osób nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz członkowie ich rodzin i osoby z otoczenia.

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja społeczna i zawodowa oraz praca socjalna. Uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, będą uczestniczyć w warsztatach aktywizacyjnych oraz kursach i szkoleniach zawodowych: kurs kucharski, kurs wizażu, szkolenie - pracownik budowlany. W ramach projektu zawartych zostanie 15 kontraktów socjalnych. Zaplanowana została również aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez animatorów, które skierowane będą do uczestników projektu, ale też do osób z ich otoczenia, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży.    

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2019 r. Całkowita jego wartość to 340 587,50 zł, z czego dofinansowanie to 306 487,50 zł. Pieniądze z RPO WP Gmina Kolno pozyskała za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Projekt wpisuje się w realizację „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kolno na lata 2019 – 2020” przyjętego Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca br.

 

fot. Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia