b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_pup.png

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na realizację staży w ramach projektu "Od bezrobocia do zatrudnienia (V)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020.

Uczestnikami mogą być tylko osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy) powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu (86) 278 - 95 - 33 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), (86) 278 - 95 - 42 lub (86) 278 - 95 - 22 (organizacja staży)