b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_spborkowo.jpg

Każda z siedmiu szkół podstawowych z gminy Kolno otrzyma po 14 tys. zł w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” . Gmina Kolno znalazła się w gronie 55 organów prowadzących szkoły w województwie podlaskim do których trafi to wsparcie. Kwalifikacji wniosków dokonał zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego.  – W trosce o jak najlepszą ofertę edukacyjną dla uczniów i możliwości rozwoju dla nauczycieli ubiegamy się nie tylko o dofinansowanie unijne, ale skutecznie sięgamy też po wsparcie w ramach rządowych programów – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

 

„Aktywna tablica” to rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno ‐ komunikacyjnych realizowany w latach  2017 – 2019. Jego celem jest : „Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.” 

W ramach otrzymanego wsparcia szkoły będą mogły zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak: tablice interaktywne, projektor, głośniki, czy interaktywny monitor dotykowy spełniające warunki określone w Uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna tablica".

Z nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Aktywna szkoła” korzystać będą mogli uczniowie i nauczyciele szkól podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zaskrodziu i Zabielu. Ogólna kwota wsparcia o którą wnioskowała Gmina Kolno dla naszych szkół to 98 tys. zł.

fot. arch SP Borkowo

na zdjęciu zajęcia związane z projektem „Razem odkryjmy świat programowania” w SP Borkowo