b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_IMG_20190517_081015.jpg

Do 31 października br. ma zostać przebudowana  droga powiatowa na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Inwestycja zostanie zrealizowana m.in. dzięki pomocy finansowej jakiej Powiatowi Kolneńskiemu udzieliła Gmina Kolno. - Ta droga jest bardzo ważna i od dawna zabiegaliśmy o jej wyremontowanie - podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. -  Wniosek o dofinansowanie jej przebudowy złożył jeszcze poprzedni  Zarząd Powiatu Kolneńskiego i otrzymał wsparcie, dlatego na ostatniej sesji przedłożyłem Radzie Gminy Kolno projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu z przeznaczeniem na ten cel i uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej w kwocie 500 tysięcy złotych Wójt Gminy Kolno podpisał ze Starostą i Wicestarostą Kolneńskim 17 maja w Urzędzie Gminy Kolno.  Droga powiatowa Janowo – Łosewo – Niksowizna zostanie przebudowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Prace prowadzone będą na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości nieco ponad 3,5 km. Asfalt położony będzie na szerokości 5,5 m. Zakres prac obejmie: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, roboty nawierzchniowe, elementy bezpieczeństwa  i organizacja ruchu, roboty wykończeniowe.

Wartość inwestycji to 4 240 934 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 120 467 zł.